درود...


24cgjgx1      او چه زیباست خدا و هر آنچه متعلق به ذات پاک اوست.

و دوست میدارم هر آنچه را که بدون اضافه کردن کسره ی مالکیت مال اوست.

و تنها او را صدا میزنم

او را میخوانم

او را معشوق و خود را عاشق میپندارم

و این عشق چه زیباست که متصل به ذات بی نهایت اوست.

و آرامش حاصل از این عشق را دوست دارم و به آن میبالم.

/ 0 نظر / 19 بازدید