و امروز برگه ی دیگری از زندگی ام ورق خورد...

وبه امید اینکه مهر اطرافیانم را توان جبران باشد...

٢٣ سالگی هم عالمی دارد....

الهی شکر...

/ 0 نظر / 19 بازدید