آن گاه که نمادی از امید

در فنجان قهوه ات نمیبینی

و آن گاه که در طالع این ماهت نیز

خبری از معجزه نیست

بدان که خداوند همه چیز را به دست خودت سپرده

تا بهترین ها را به ارمغان آوری.

(میلاد تهرانی) (بر گرفته از مجله ی موفقیت)

/ 0 نظر / 9 بازدید