انسان نمیتواند به آسمان نیندیشد.....  چگونه می تواند؟؟؟              مگر انسانهایی که عمر را بی چرا          به چریدن مشغولند و سر به زمین فرو برده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
اسفند 88
4 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
6 پست
آبان 88
6 پست
مهر 88
2 پست
تیر 88
1 پست